Sulinet+ multimédia PILOT jelentkezés

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet a TIOP-1.1.3-12/1 és KMOP-4.6.1_E „Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban” című kiemelt projekt keretein belül pályázatot hirdet a multimédia pilot programban való részvételre.
 
I.               A pályázat célja:
Az NIIF Intézet kollaborációs szolgáltatásait (Desktop videokonferencia, streaming, videotorium) a pályázók kipróbálhassák, azokat képesek legyenek támogatni, és az intézményben folyó oktatási tevékenységet kiegészíteni velük:
 
·      A Desktop videokonferencia szolgáltatás segítségével a felhasználó hagyományos asztali számítógépes környezetről, illetve mobil eszközökről (hordozható számítógép, okostelefon) többrésztvevős videokonferenciát bonyolíthat le (értekezletek, megbeszélések, távoktatások, bemutatók, stb.). A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználónak rendelkeznie kell a rendszer által biztosított témaszámmal, megfelelő számítógéppel és kiegészítőkkel (webkamera, mikrofon, hangszóró). A felhasználó által futtatott kliens szoftver a hálózati minőségnek és az átviteli sebességnek megfelelően adaptív módon választja meg a videokonferencia jelfolyam minőségét.
A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó a számítógépén futtatott alkalmazásainak képét a videokonferenciában résztvevő partnerek számára is láthatóvá tegye. A szolgáltatás használata által – az egyébként utazáshoz szükséges idő és költségek elmaradásával – jelentős költségmegtakarítás érhető el.
·      A képzési tevékenység rendkívül hasznos kiegészítői lehetnek az oktatási tananyaghoz – egyfajta vizuális segédletként – kapcsolódó gazdag média tartalmakat kezelő megoldásaink. Ennek részeként, a Streaming szolgáltatásunk segítségével lehetőség nyílik szinte tetszőleges esemény (pl. oktatási óra, kísérlet, előadás, konferencia, megbeszélés, stb.) interneten keresztüli élő közvetítésére (akár nagyszámú néző párhuzamos kiszolgálására), ill. archiválására. A rendszer képes a hang és videó jelfolyam mellett az esemény alatt bemutatott kiegészítő anyagokat (prezentáció, animáció, stb.) időszinkronizáltan rögzíteni.
 
·      Az így készített anyagok tárolására, archiválására és szabályozott hozzáférésére a Videotorium szolgáltatásunk kínál korszerű megoldást. A rendszer biztosítja azokat az eszközöket, melyek segítségével a korábban rögzített videofelvételek is feltölthetőek, metaadattal ellátva pedig tematizálhatóak, kereshetőek. Alkalmazhatóságának hatékonyságát növeli, hogy intézményi adminisztrátori szerepkör biztosításával az adott intézmény saját aloldalt hozhat létre, melyen belül egyedi csoportokba (pl. képzés, évfolyam, téma stb. alapján) rendezheti a feltöltött vagy a Videotoriumban megtalálható egyéb videó anyagokat.
 
II.             Mit kell biztosítania ehhez az iskolának?
 
1.     Az intézmény NIIF-es adathálózati kapcsolatának sebessége feltöltési irányban min. 500Kbps legyen;
 
2.     Videokonferencia esetén a desktop videokonferencia kliens szoftver futtatásához rendelkezzen megfelelő számítógéppel és webkamerával (http://www.vidyo.com/documents/support/v2.2/VidyoPortal_and_Vidyo_Desktop_User_Guide-2.2.pdf?14251f#page=8);
 
3.     Videokonferencia esetén az intézmény vállalja, hogy a pilot elindulását követően tanítási időszakban havonta legalább 1 db videokonferencia eseményt lebonyolít;
 
4.     Streaming esetén az intézmény NIIF-es adathálózati kapcsolata min. 4Mbps legyen, melyből min. 1 Mbps sebességű hálózati kapcsolatot a streaming számára biztosítani tud;
 
5.     Streaming esetén rendelkezik megfelelő kamerával és video encoder berendezéssel;
 
6.     Streaming vagy offline anyag feltöltés esetén: regisztrált intézményi felhasználó, megfelelő jogosultságok;  
 
7.     Technikai kapcsolattartó kijelölése, aki az intézményt a pilot során képviselni fogja (javasoljuk, hogy a rendszergazda legyen ez a személy, de több kapcsolattartó is megadható);
 
8.     A kapcsolattartó legkésőbb a projekt végéig (2014. szeptember 30.) a desktop videokonferencia rendszer és/vagy a streaming és/vagy videotorium rendszer használatáról, ill. a rendszer oktatási vagy egyéb célú további hasznosíthatóságának tervéről egy min. 1 oldalas beszámolót készít az NIIF Intézet részére.
 
 
III.           Milyen költségvonzata van a pályázatnak?
 
A részvétel a teljes pilot projektben ingyenes (beleértve az oktatást és az esetleges technikai segítségnyújtást is) és közvetlen anyagi támogatással sem jár.
 
A pilot programban sikeresen résztvevő intézményekben informatikai eszközök nem kerülnek kihelyezésre, az NIIF Intézet szoftvereket és rendszerekhez való hozzáférést biztosít a program keretein belül. 
 
Az NIIF Intézet a pilot keretében igénybevett szolgáltatásokat a pilot időszak befejezését követően is változatlan feltételekkel biztosítja az intézmény számára.
 
 
 
IV.           A támogatható pályázatok várható száma
Budapesten és Pest megyében a pilotban résztvevők maximális  száma: nincsen korlát
A Budapesten és Pest megyén kívüli régiókban a pilotban résztvevők maximális száma: nincsen korlát
 
 
V.             A pályázatok elbírálásának módja
Az elbírálás területi alapon történik. Amennyiben egy területről (településről, kerületből) a támogathatónál többen pályáznak, a magasabb tanulói létszámmal rendelkező intézményeket részesítjük előnyben.
 
VI.           A megvalósítandó program tervezett időtartama
 
A pilot program 2014. január végétől 2015. elejéig  tart.
 
VII.         A pályázat benyújtásának a módja, helye és határideje:
A pályázatra kizárólag az e pilot programra létrehozott elektronikus felületen lehet jelentkezni, melynek elérhetősége:
https://webform.niif.hu/multimedia_pilot
 
 
A felhívásra való jelentkezés elektronikus úton történik a fenti weboldalon keresztül. A formon megadott adatokról egy formázott és keltezéssel, aláírási mezővel ellátott PDF-et küld a formon megadott e-mail címre a jelentkezőnek is. A jelentkező a kinyomtatott PDF-et írja alá és küldje el nekünk postai úton (ajánlott küldeményként), vagy faxon, vagy scannelve. A pályázatban való részvétel jóváhagyásáról szóló értesítést e-mailben kapja majd meg a jelentkező.
 
Az alábbi elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseket:
 
Sulinet+ multimédia PILOT
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Fax: +36 (1) 350-6750
e-mail: sulinet-multimedia@niif.hu
 
 
Az első körös pályázat benyújtásának határideje: 2014.01.17. (péntek) 17:00 óra
Az első körös pályázat elbírálásának a határideje: 2014.01.24.
NIIF Intézet multimédia pilotra való jelentkezést a Sulinet+ projekt végéig újra lehetővé tette.
 
IX.           További felvilágosítás
További felvilágosítás a Sulinet ügyfélszolgálaton kérhető: Telefon: +36 1 450 3080E-mail: sulinet@sulinet.niif.hu  
 
IX.           Részvételi jelentkezés
 

Multimédia pilot kapcsolattartó
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni. Kérjük egy szóközzel elválasztva adja meg a két szót. A hangszóró ikonra kattintva szavakat fog felolvasni a rendszer.