Sulinet+ eduID PILOT jelentkezés

Lezárt űrlap.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet a TIOP-1.1.3-12/1 és KMOP-4.6.1_E „Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban” című kiemelt projekt keretein belül pályázatot hirdet az eduID-SULINET PILOT PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE.
 
I.               A pályázat célja:
Mivel az elektronikusan igénybe vehető szolgáltatások egyre inkább teret nyernek a köznevelésben is, ezért fontos megoldandó feladat, hogy ezeket a szolgáltatásokat csak az arra jogosultak használhassák. Ehhez – egyebek mellett – az is szükséges, hogy a köznevelési intézmények megbízható módon tudják nyilvántartani a tanulóikat, valamint a tanáraikat és egyéb dolgozóikat, és ezt a nyilvántartást fel lehessen használni elektronikus azonosításra is. Ez mind az intézményen belüli, mind azon kívüli szolgáltatások esetén új perspektívákat nyit, amelyre a jövő fejlesztései épülhetnek. A projekt hosszú távú célja, hogy olyan bizalmi infrastruktúrát hozzon létre, amely megosztott módon üzemeltetett és használt szolgáltatások alapja lehet (pl. felhő alapú szolgáltatások).
A nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy a felsőoktatásban bevált eduroam (http://www.eduroam.hu) és eduID (http://eduid.hu) szolgáltatások a köznevelésben is hasznosak lehetnek. A kísérleti fejlesztés e két technológia alkalmazhatóságát vizsgálja.
 
II.              Milyen előnyökkel járhat a csatlakozás a kísérleti fejlesztéshez?
 

  1. Az intézmény 1–3 db. vezetéknélküli AP-t (Access Point, hozzáférési pont) kaphat használatra térítésmentesen, amelyekkel Wi-Fi lefedettséget biztosíthat elsősorban az épület közös használatú tereiben. (Bővebb információk a Műszaki részletek c. mellékletben találhatók.) A kapott vezetéknélküli AP-k a pilot után is az intézményben maradnak.

 

  1. Az intézmény a Wi-Fi hálózatot igénybe vevő felhasználók körét egy központi felületen adhatja meg. A felhasználók nem csak a saját iskolájuk hálózatát használhatják, hanem más – a pilotban részt vevő – iskolákban, valamint a hazai és európai egyetemek túlnyomó részében is egyszerűen, ingyen vezetéknélküli Internet-hozzáférést kaphatnak. Ugyanilyen módon a projektben részt vevő intézmény Wi-Fi hálózata is automatikusan kiszolgálja az ezen intézményekből odalátogató vendégeket.

 

  1. Az iskola által kezelt felhasználók igénybe vehetik az eduID szövetségben elérhető szolgáltatásokat (http://eduid.hu/resztvevok), mint pl. a sok gigabájtos állományok küldését lehetővé tevő FileSender, ill. az időpontok egyeztetését megkönnyítő Foodl szolgáltatásokat. Az NIIF Intézet a pilot ideje alatt olyan szolgáltatások bevonását is tervezi, amelyek kifejezetten a köznevelés intézményei számára fontosak; ebben figyelembe kívánjuk venni a résztvevők igényeit és tapasztalatait.

 
 
III.           Mit kell biztosítania ehhez az iskolának?
 

  1. Az AP(-k) telepítési helyére vezetékes hálózati kapcsolat kiépítése amennyiben a Sulinet rack szekrénytől 5m-el távolabb kívánja elhelyeztetni az AP-t (ezen saját kábel hibájából fakadó mindennemű munkálatok és költségek az intézményt terhelik), illetve  az eszköz számára megfelelő beltéri körülmények biztosítása.

 

  1. Technikai kapcsolattartó kijelölése, aki az intézményt a pilot során képviselni fogja (javasoljuk, hogy a rendszergazda legyen ez a személy, de több kapcsolattartó is megadható). A kapcsolattartó részt vesz egy max. 3 órás felkészítő oktatáson (az utazási költségeket csökkentendő, videokonferencián/távoktatáson), segítséget nyújt az intézménye felhasználói számára, és vállalja, hogy az intézményét érintő probléma esetén közreműködik az elhárításában. Együttműködik az NIIF Intézettel a célból, hogy a jövőben kialakítandó szolgáltatások az intézménye számára jól használhatóak legyenek.

 

  1. A technikai kapcsolattartó feladata az is, hogy az intézménnyel ismert viszonyban (diák, tanár, egyéb alkalmazott) levő felhasználók listáját naprakészen tartsa. Nem szükséges mindenkit szerepeltetni a listában, azonban az eduID és eduroam (Wi-Fi) szolgáltatást csak az ismert viszonnyal rendelkező természetes személyek számára szabad elérhetővé tenni. A kihelyezett eszközöket legalább 5 évig a céljuknak megfelelően kell üzemeltetni, ezt az NIIF Intézet folyamatosan felügyeli. Amennyiben az üzemszerű működtetés nem biztosítható, az eszközöket vissza kell szolgáltatni.

 
4.     A kapcsolattartó legkésőbb a projekt végéig (2014. szeptember 30.) az eduID használatáról, ill. a rendszer oktatási vagy egyéb célú további hasznosíthatóságának tervéről egy min. 1 oldalas beszámolót készít az NIIF Intézet részére.
 
 
IV.           Milyen költségvonzata van a pályázatnak?
 
A részvétel a teljes pilot projektben ingyenes (beleértve az oktatást és az esetleges technikai segítségnyújtást is) és közvetlen anyagi támogatással sem jár. A kihelyezett eszközök épségéért az intézmény köteles anyagi felelősséget vállalni.
 
A kihelyezett eszközök az NIIF Intézet tulajdonában maradnak, de a pilot program lezárulta után sem kell visszaszolgáltatni az eszközöket, azokat az intézmény tovább használhatja. 
 
V.             A támogatható pályázatok várható száma
Budapesten és Pest megyében a pilotban résztvevők várható száma: 33 db
A Budapesten és Pest megyén kívüli régiókban a pilotban résztvevők várható  száma: 33 db
 
VI.           A pályázatok elbírálásának módja
Az elbírálás területi alapon történik. Amennyiben egy területről (településről, kerületből) a támogathatónál többen pályáznak, a magasabb tanulói létszámmal rendelkező intézményeket részesítjük előnyben.
 
 
VII.         A megvalósítandó program tervezett időtartama
 
A pilot program 2014. január végétől 2014. augusztus végéig tart.
 
VIII.       A pályázat benyújtásának a módja,  helye és határideje:
A pályázatra kizárólag az e pilot programra létrehozott elektronikus felületen lehet jelentkezni, melynek elérhetősége:
https://webform.niif.hu/eduid_pilot
 
A felhívásra való jelentkezés elektronikus úton történik a fenti weboldalon keresztül. A formon megadott adatokról egy formázott és keltezéssel, aláírási mezővel ellátott PDF kerül kiküldésre a formon megadott e-mail címre a jelentkezőnek is. A jelentkező a kinyomtatott PDF-et írja alá és küldje el nekünk postai úton (ajánlott küldeményként), vagy faxon, esetleg scannelve. A pályázatban való részvétel jóváhagyásáról szóló értesítést e-mailben kapja majd meg a jelentkező.
 
Az alábbi elérhetőségeken várjuk a jelentkezéseket:
 
Sulinet+ eduID PILOT
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Fax: +36 (1) 350-6750
e-mail: sulinet-eduID@niif.hu
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.01.17. (péntek) 17:00 óra
 
A pályázat elbírálásának a határideje: 2014.01.24.
 
További felvilágosítás a Sulinet ügyfélszolgálaton kérhető:
Telefon: +36 1 450 3080
E-mail: sulinet@sulinet.niif.hu
 
 
Az eduID pilot program műszaki részletei
 
A kihelyezett Access Pointok (továbbiakban AP) típusa Cisco AIR-SAP1602I-E-K9. Az eszközök csak beltérben használhatók. A létesítést (falra felszerelés, konfiguráció) az NIIF Intézet végzi. Az iskolának biztosítania kell a létesítési hely és a Sulinetes rack szekrény Cat5e/Cat6 kábellel való összekötését, amennyiben a Sulinet rack szekrénytől 5m-rel távolabb kívánja elhelyeztetni az AP-t (ezen saját kábel hibájából fakadó minden nemű munkálatok és költségek az intézményt terhelik).
Az eszközök az áramellátást ezen a kábelen keresztül kapják (Power over Ethernet), ezért a legnagyobb távolság a rack szekrény és az AP között max. 100m lehet, az útvonalon aktív eszköz nem használható.
 
Az eszközök közvetlenül a Sulinet routerre kapcsolódnak. A vezetéknélküli kliensek (felhasználók számítógépe, telefonja, tabletje) egy külön privát címtartományt kapnak. Az intézmény határozhatja meg, hogy a belső hálózat és a Wi-Fi tartomány között milyen átjárhatóság legyen. (Figyelembe kell venni, hogy a hálózatot vendégek is használhatják!)
 
Két darab SSID használható:
 
·      Az egyik SSID az eduroam, ami fix, nem törölhető és meg nem változtatható, teljes egészében az NIIF Intézet üzemelteti az infrastruktúráját (AAA), kivéve, ha az eduroam használatára jogosult felhasználókat az intézmény által kijelölt személy adminisztrálja.
A felhasználók azonosításához szükséges infrastruktúra (Radius szerverek, ill. felhasználói adatbázis) az NIIF Intézet központi telephelyén üzemel. Ez azt jelenti, hogy az eduroam Wi-Fi hálózat csak akkor működik, ha az intézmény Sulinet kapcsolata üzemképes.
 
·      A másik SSID az intézmény által szabadon választott, de legfeljebb 32 ASCII karakter hosszú lehet. Alkalmazhatóak unicode karakterek is az SSID-ban, de akkor a megengedett hossz rövidül. WPA2-PSK (AES-CCMP) titkosítású. WPA (TKIP) nem lesz engedélyezve, mert már viszonylag könnyen feltörhető. Az SSID-hoz tartozó PSK-t (Pre-Shared Key), vagy más néven WI-FI jelszót legalább 6 havonta egyszer meg kell változtatni, különben az SSID letiltásra kerül a következő jelszó változtatásig.
 
Terveink szerint lesz arra lehetőség, hogy a vezetéknélküli felhasználók által használt sávszélességet korlátozni lehessen, azonban ez a funkció a pilot kezdeti szakaszában még nem lesz elérhető.
 
A kapcsolattartó feladata, hogy együttműködjön az NIIF Intézet szakembereivel a szolgáltatással kapcsolatos esetleges visszaélések felderítésében, ill. megszüntetésében. Az együttműködés hiánya üzembiztonsági okokból a szolgáltatás felfüggesztését vonhatja maga után.
 
 
Bekért Adatok