Kutatási projekthez szuperszámítógép erőforrás

Lezárt űrlap.

Igénylés: http://portal.hpc.kifu.hu/

-------

Az igénylés folyamatáról itt talál leírást Kérjük, töltse ki a *-gal jelölt mezőket!

FIGYELEM! Az űrlapot már csak eduID bejelentkezés után lehet kitölteni, az elfogadás után már csak a HPC portál felhasználómenedzsment felületét fogjuk biztosítani témaszámigénylésre, témaszámot is csak eduID tagsággak rendelkező személy kaphat a portálon keresztül. A létező projektek tulajdonosai a portálon migrálhatják projektjeiket a portálra.

Az igénylőlap használatához a projektvezető intézményének eduID tagsággal kell rendelkeznie. Ennek híján a felhasználók részére egyedileg virtuális befogadóintézményen (VHO) keresztül tudunk hozzáférést biztosítani.
 

Általános ismertető

 

Bevezetés

A magyar felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi (a továbbiakban akadémiai) szuperszámítógép-rendszert a korábbi  NIIF Intézet, - amely 2016. szeptember 1-i hatállyal beolvadt a KIFÜ-be -  szerezte be, a HBONE+ Projekt keretén belül. Ez  Magyarország jelenleg legnagyobb teljesítményű, közel 500 Tflop/s összesített számítási kapacitású szuperszámítógépes rendszere. Az ország első szuperszámítógép központját 2001-ben adtuk a hazai kutatói közösség számára használatba. Az ilyen eszközök beszerzési ára és üzemeltetése azonban olyan költséges, hogy rendszerint egy-egy intézmény önállóan nem képes azt finanszírozni így célszerűen központi, sok intézmény számára elérhető módon kell a szolgáltatást megvalósítani. Ez a KIFÜ NIIF Program Szuperszámítógép  Központ alapvető célja és feladata.

 

Üzemeltetés

A szuperszámítógép-rendszert a KIFÜ NIIF Program munkatársai üzemeltetik, a KIFÜ számítóközpontjában, valamint három, konvergencia régióban található egyetemen. A szuperszámítógépek üzeme 7x24 órás, azaz folyamatos az év minden napján. Karbantartás céljából, előre bejelentett időpontokban a szolgáltatás szünetelhet.

A szuperszámítógépeket profi, képzett szakembergárda üzemelteti, akik a gép működtetésén túl felhasználói támogatást is biztosítanak.

Az üzemeltető mindent megtesz a rendszer folyamatos, zavartalan üzeme és elérhetősége érdekében. Mindazonáltal a gépek működésében vagy elérhetőségében esetlegesen bekövetkező kiesés, illetve a teljesítmény időleges lecsökkenése, file-ok, adatok megsérülése, elveszése által okozott közvetlen vagy közvetett károkért vagy hátrányokért semminemű felelősséget nem vállal.

 

A felhasználás alapelvei

A szuperszámítógép-rendszer nagy értékű és rendkívül nagy teljesítményű, ám mégis korlátozott erőforrás. Ez azt jelenti, hogy körültekintően kell gazdálkodni a kapacitásával, hiszen az alapvető célt, azt, hogy az akadémiai körben minden valódi igényt ki lehessen elégíteni, csak így lehet elérni.


1. Ki használhatja a szuperszámítógépet?

A szuperszámítógép-rendszert felhasználói a magyar akadémiai körből, azon belül is a KIFÜ  NIIF Program csatlakozó szervezetei (a továbbiakban: csatlakozó szervezet) köréből kerülhetnek ki. A szuperszámítógépek tényleges felhasználói ezen intézmények munkatársai ill. hallgatói, valamint - indokolt esetben – egy csatlakozó szervezet és egy magyar vagy külföldi nem csatlakozó szervezet közötti tudományos kooperáció esetén a nem csatlakozó szervezet munkatársai lehetnek. Speciális esetben, egyéb indokokra való tekintettel (pl. nagy jelentőségű, az ország számára kiemelten fontos kutatás/fejlesztés/alkalmazás stb.) a fenti szabály alól a KIFÜ  NIIF Program vezetése egyedi elbírálás alapján felmentést adhat.


2. Mire használható a szuperszámítógép-rendszer?

A szuperszámítógép üzemeltetésének célja a magyar kutatás és felsőoktatás nagysebességű ill. kapacitású számítási igényeinek kiszolgálása. A gépek tehát felhasználhatók az alkalmazására jogosult intézmények bármelyikében folyó olyan kutatási és/vagy oktatási célra, amelyhez ilyen teljesítményű számítástechnikai kapacitás szükséges. Elsősorban az extrém számítási mennyiséget vagy sebességet igénylő vagy igen nagy memóriaigényű alkalmazások kiszolgálása a cél.

A szuperszámítógépek nem használhatók a fentiektől eltérő célokra (pl. profitérdekelt tevékenység keretében folyó fejlesztésekhez, alkalmazásokhoz, vagy más, hagyományos eszközökkel is kielégítően megoldható feladatokhoz, stb.), vagy hagyományos értelemben vett hálózati szolgáltatások (pl. web-, ftp-, adatbázis- vagy file szerver) üzemeltetésére sem.


3. Hogyan lehet a szuperszámítógépekhez hozzáférni?

A szuperszámítógép-rendszer mindegyik alrendszere a KIFÜ NIIF Program központban, illetve  regionális központokban üzemelnek, ott ahol a magyar akadémiai Internet gerinchálózat (HBONE+) nagysebességű vonalai összefutnak. Az alrendszerek többször 10GB/s sebességű, dedikált lambda-kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, illetve a hálózathoz. Igénybevételük távolról, a hálózaton keresztül lehetséges, tetszőleges kliens számítógépről, alfanumerikus vagy grafikus terminál, ill. terminál emuláció valamint biztonságos kapcsolatot lehetővé tevő protokollok (ssh, scp), köztesréteg felhasználásával.

A kitűnő hálózati kapcsolódás biztosítja, hogy a rendszert a gerinchálózat bármelyik pontjáról nagy sebességgel el lehet érni, és így még nagy mennyiségű adat mozgatása sem jelent problémát.

A szuperszámítógép-rendszerhez való hozzáféréshez témaszám(ok)ra van szükség, amit az üzemeltetőtől kell igényelni. A témaszám igényléshez egy kérdőívet kell kitölteni, amelyen megadott információk alapján dönt az NIIF Intézet az igénylés jogosságáról. Szükség esetén a KIFÜ konzultálhat is az igénylővel mielőtt döntést hoz. A témaszám személyre szóló és át nem ruházható. A témaszám átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép használatára vonatkozó szabályokat.


4. Melyek a felhasználás feltételei?

A szuperszámítógépeket csak érvényes témaszám birtokában, a témaszám igénylésekor megjelölt feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül.

A szuperszámítógépek felhasználásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni a KIFÜ NIIF Program infrastruktúra alkalmazásának tényét.

A szuperszámítógépeket felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer rövid összegzést kell küldeni a KIFÜ-nek.


5. Hogyan kerülnek elosztásra az erőforrások?

A szuperszámítógép erőforrásai (gépidő, processzorszám, memória, háttértár) korlátozottak. Az alapvető cél az, hogy mindenki hozzájusson a számára szükséges kapacitáshoz. Amennyiben egy adott pillanatban az igények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást, úgy a felhasználható kvóták, és az egyes projektekhez rendelt prioritások alapján osztjuk fel az erőforrásokat. A szuperszámítógépen a CPU igényes jobok futtatása helyi ütemező és erőforrás elosztó rendszeren, illetve grid erőforrás brókeren keresztül lehetséges.


6. Milyen alkalmazások, felhasználói szoftverek ill. fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre?

A szuperszámítógépeken elérhetők az elterjedt számítógép programozási nyelvek fordítóprogramjai, könyvtárai ill. egyéb fejlesztőeszközei (pl. C, C++, Fortran), a párhuzamos alkalmazások futtatásához szükséges különféle szoftver környezetek (pl. PVM, MPI, OpenMP), egyéb, Linux környezetben használható HPC (High Performance Computing) eszközök, optimalizált párhuzamos matematikai könyvtárak, valamint különféle célalkalmazások.


7. Milyen felhasználói támogatás/segítség vehető igénybe?

A szuperszámítógépek üzemeltetői helpdesk szolgáltatás keretében a gép felhasználói számára szakmai segítséggel, konzultációval, tanácsadással szolgálnak. Szervezünk továbbá a szuperszámítógéppel és felhasználásával kapcsolatos tanfolyamokat, workshopokat és szemináriumokat is. A projekt weboldalai szintén hasznos információkkal szolgálnak.


8. Mennyit kell fizetni a szuperszámítógépek használatáért?

A szuperszámítógépek használata ingyenes a jogosult felhasználók számára.